Sadeyağ Tarihsel Gelişimi

Besleyici özellikleri olan peynirden farklı olarak yoğurdun da uzun süreli olarak saklanması aslında yoksul ve göçebe halkın zorunluluklarından birisidir. Geçimini hayvancılıkla sağlayan insanlar, ihtiyaç duydukları malları satın alabilmek için hayvanlarını veya süt ürünlerini satarak geçimini sağlarlar.Peynirin Yoğurdun yanı sıra sadeyağda iyi bir gıda ve ticaret malı olamuştur. Sade yağın ilk çağlardan beri hem ticari bir mal olarak kulanıldı ve tüketildiği bilinmektedir.

İlk zamanlarda sade yağ Bir süt ürünü olarak sadeyağ, yoğurdun‘yayık’ veya ‘tuluk’ adı verilen tahta ve hayvan derisinden kaplarda sade yağın çıkarılması ve bu yağın eritilerek saflaştırılması sonucunda elde edilirdi.